Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra

Full Version: Cialis-pomoc w zaburzeniach erekcji.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Lek Cialis stosuje się wedle polecenia lekarza. Nie wolno przekraczać dozwolonej dawki, jaka jest jedna tabletka na dobę. Jak każdy lek posiada on również przeciw skazania do stosowania. Najważniejszymi z nich jest przebyty zawał serca, niedokrwienny udar mózgu oraz choroby kładu krążenia.